malá inventura  |  development of new art
 

Miraculum, Český Krumlov, CZ

 
země:Česká republika
odkaz:http://www.miraculum.cz/
 

Koncept nového mezinárodního divadelního festivalu MIRACULUM vychází z mimořádné malebnosti města Český Krumlov s impozantní siluetou zámku, rozsáhlým a krásně a znalecky obnoveným souborem historických budov - v návaznosti na statut městské památkové rezervace a zápis města do seznamu světových kulturních památek UNESCO v roce 1992 - i bohatých kulturních tradic, umožňujících vnímat město jako celek, jako divadelní město, jako oživlý zázrak. Celý Český Krumlov je tak jakýmsi živoucím divadelním muzeem, v němž se prostředí, autentická architektura externí i interiérová, včetně urbanisticky unikátní konfigurace města, podílejí na umocnění zážitku a podívané.

Festival MIRACULUM respektuje přirozené a mezinárodně stále silnější kulturně-historické priority lokality, kterými jsou zámecké Barokní divadlo, zámek jako celek, včetně zahrady, které se souborem historických budov města vytvářející impozantní městskou scénografii, která nemá obdoby. V návaznosti na tyto danosti se konkrétní festivalový repertoár orientuje k tradičnějším divadelním druhům, typům a formám, umožňují v intencích současných marketingových přístupů posílit kulturně-historický potenciál destinace a vytvořit novou krumlovskou kulturní platformu v méně exponovaném konci sezóny - v termínu 19. – 23. 10. 2006.

Smyslem festivalu je oživení druhových a žánrových tradic, spojených s divadelní historií Českého Krumlova, a to v inscenační a interpretační práci špičkových domácích i zahraničních divadelníků s využitím co nejautentičtějších prostorů, prostředí s bohatou tradicí a nejefektnějších architektonických a urbanistických prvků (Barokní divadlo, Renesanční dům a Maškarní sál na Zámku, areály bývalé Prelatury s Prokyšovým sálem a Městského divadla v Horní ulici, Divadelní centrum u sv. Jošta s Muzeem marionet na Latráně apod.). Do repertoáru festivalu se bude promítat divadelní historie v celé škále od jezuitského divadla, přes projevy dvorské kultury a festivit až k pašijovému divadlu a nejrozmanitějším moderním formám.

Programová škála vede od klasických představení (komorní opery, baletu a tance, pohybového a fyzického divadla, marionetového divadla ad.) až k improvizovaným formám například commedie dell’arte, pouličního a karnevalového divadla, klauniád a moderní pantomimy, nového cirkusu s žonglováním, akrobacií, chůdařením apod., k projektům site-specific a dalším para-divadelním projevům, jak je nabízí dnešní divadlo a umění.

Podstatným cílem je také rozvoj dlouhodobé příhraniční spolupráce - zejména s divadelními a uměleckými institucemi a soubory sousedního Rakouska a Bavorska. Obdobně je program otevřen integračním tendencím EU i odbornému zájmu zámoří. Pro zahraniční odbornou veřejnost a interesanty může být festival jakýmsi Dnem otevřených dveří do všech divadelních prostor města s ukázkami využití.

Miraculum