malá inventura  |  development of new art
 

Skupova Plzeň, CZ

 
země:Česká republika
odkaz:http://www.skupova-plzen.cz
 


Skupova Plzeň se poprvé uskutečnila ve dnech 26. – 29. I. 1967 jako jubilejní akce k 75. výročí narození a 10. výročí úmrtí „otce“ Spejbla a Hurvínka JOSEFA SKUPY. U jejího počátku stáli zejména MUDr.Lubor Zahrádka, Ladislav Dvořák  a Stanislav Nový.
„Byla míněna – a také tak chápána – jako dluh města Plzně jeho dlouholetému občanu, který v kulturní oblasti proslavil západočeskou metropoli po celém světě právě tak, jako ji ve spotřební oblasti proslavilo pivo a v průmyslové výrobky Škodovky“ (M.Česal)

Logicky se tedy většina akcí vázala ke jménu Skupovu (mj. odhalení pamětní desky a busty v Prokopově ul., poblíž místa, kde stávala budova Řemeslnické besedy, sídlo Loutkového divadla Feriálních osad, a propůjčení čestného občanství manželům Skupovým), ale součástí programu bylo už i vystoupení  čtyř profesionálních a dvou amatérských souborů. V následujících dvou letech  SP ještě hledala svou tvář (uvažovalo se např. o tom, že by to byl festival inscenací pro dospělé).

Teprve v r. 1970 (v novém, červnovém, termínu) se SP konstituovala jako bilanční  „soutěžní přehlídka českých profesionálních loutkových divadel“, završená udělením SKUPOVY CENY nejlepší inscenaci (ve výši 20 000 Kčs) a cen individuálních. Do r. 1978 se konala každoročně, poté jako bienále. Od r. 1992 jsou udělovány už jen ceny individuální a festival se otevřel všem profesionálním loutkářům bez rozdílu, tedy i agenturním a soukromým skupinám, sólistům apod. Častěji se také objevují soubory zahraniční. Součástí festivalu bývá i bohatý doprovodný program zahrnující výstavy, koncerty, exteriérová vystoupení, promítání, tvůrčí dílny apod.

27. SP je koncipována nejen jako soutěžní přehlídka vybraných inscenací českých divadel, ale také jako prezentace českého loutkového divadla pro zahraniční hosty s cílem podpořit export českého loutkářství do světa.
Rámcovým dramaturgickým záměrem letošního ročníku (a to jak pokud jde o inscenace z ČR, tak i ze zahraničí) je LOUTKOVÉ DIVADLO PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ DIVÁKY. Podstatná část programu bude tedy adresována této divácké kategorii. Tento záměr, který výrazně koresponduje se současnými snahami Divadla ALFA, je – domníváme se – aktuální a lákavý i pro naše kolegy z ČR, tak i pro loutkáře z dalších evropských zemí, především těch, jejichž loutkářství po roce 1945 prošlo obdobným vývojem jako u nás.

V průběhu přehlídky se představí celkem 21 souborů (s 22 inscenacemi), z toho 5 zahraničních (ze Slovenska, Polska, Maďarska – tedy zemí Visegrádu – Rumunska a Ruska). Sestavu 16 domácích souborů tvoří vedle Divadla ARCHA a Divadla POLÁRKA, 6 statutárních loutkových divadel (z Prahy, Liberce, Hradce Králové, Brna, Ostravy a Plzně), 5 nezávislých skupin (Buchty a loutky, Teatro Matita, Mimotaurus, Vyrob si své letadýlko, DNO) a 3 skupiny studentů divadelních škol (VOŠH a 2x DAMU). Program doplní dvě výstavy – „Loutky z filmů Aurela Klimta“ a „Podoby dřeva“ (fotografie loutek Divadla ALFA), dále sympozium „Inspirativní odkaz Josefa Skupy“¸ netradiční prezentace scénografické větve KALD DAMU, odborná přednáška a koncerty. Pořadateli festivalu jsou: Divadlo ALFA a Sdružení profesionálních loutkářů, pod záštitou Českého centra UNIMA.

Skupova Plzeň