malá inventura  |  development of new art
 

Další břehy, Opava, CZ

 
země:Česká republika
odkaz:http://www.opava-city.cz/dalsibrehy/
 

Festival Další b

řehy se zrodil v roce 1997 v hlavách dvou přátel spolupracujících dříve v oblasti rozhlasové práce – Jana Němečka a Petra Rotrekla. Multižánrový festival (divadlo, film, hudba a poezie), kde hlavním principem výběru programů je hledání inspirace, kreativita, hravost a hledání nových možností komunikace prostřednictvím umění, je zaměřen především na studenty středních a vysokých škol i všechny nonkonformně naladěné příznivce umění. Hlavním záměrem festivalových aktivit je nejen dovézt výborné umělce a představit pozoruhodné umělecké pořady, ale také v některých akcích probudit „domácí“ tvořivost a aktivitu i vznik nových uměleckých projektů a kreací.

Festival je monotématický a od jeho prvopočátků se pořadatelé snažili propátrávat témata, která jsou dostatečně atraktivní, mnohovrstevná, nejednoznačná, ve kterých si může zájemce uvědomit a ověřit nové souvislosti, pohlédnout na všeobecně známá fakta z nových úhlů, nechat se překvapovat novými interpretacemi domněle známého. Témata festivalů tak musí být zajímavá nejen pro realizátory festivalu, ale i pro podobně naladěnou kulturní veřejnost (Alternativní rozhlasová tvorba, Pábení Bohumila Hrabala, Rytířská kultura, Vesmíry Williama Shakespeara, Krajiny andělů, Chvála bláznovství, Antika se tě dotýká, Paříž! Paříž! Zde se stává všechno!).

Každoročně tak festival Další břehy v měsíci dubnu, v nadějeplné atmosféře nastupujícího jara, přináší více než pětadvacet samostatných programových bloků, které vybízejí k průzkumné umělecké plavbě k „Dalším břehům“.

Další břehy