malá inventura  |  development of new art
 

Mezinárodní setkání tanečních divadel, Lublin, PL

 
země:Polsko
kategorie:mezinárodní, taneční
odkaz:http://www.dancefestival.lublin.pl/
 

Prvně se konal v roce 1997, patří k největším kulturním událostem Lublinu, později se stal také jedním z nejvýznamnějších divadelních festivalů v Polsku a východní Evropě. Díky své geografické polože se město Lubil stalo velmi speciálním místem evropské umělecké mapy , především po rozšíření Evropské unie. Kultury západu a východu se tu setkávaly pomnohá staletí a organizátoři věří, že pořádání kulturních událostí v Lublinu dnes přiblíží tyto dva světy a pomůže harmonizovat vzájemné vztahy mezi nimi.

Myšlenka, že festival by měl napomáhat vzájemného poznávání a pochopení, výměně zkušeností amyšlenek, že by měl podníti inspiraci jinými kulturami mezi Polskem a zeměmi východní Evropy a západním světem. Organizátoři věří, že současný tanec je zvláštní umění, které není limitováno hranicemi, které nevyžaduje znalosti cizích jazyků. Je to plně demokratické umění, otevřené i jinýmuměleckým doménám a adresované citlivým lidem, kteří hledají skutečnou autenticitu v uměleckých aktivitách. Očekávané výsledky a dlouhodobé benefity festivalu v Lublinu jsou:

  • silnější znalost a bližší vztah ke kulturám participujících zemí
  • propagace tvůrců moderního tancea jejich práce, stimulující kulturní výměna a kooperace umělců
  • rozšíření divácké obce prostřednictvím prezentací, workshopů a participace médií na festivalových událostech
  • posílení dovedností a řemeslné zkušenosti mladých tanečníků a choreografů prostřednictvím vzdělávacích aktivit v rámci festivalového programu
  • posílení taneční kritiky, vzdělávání v teorii
  • iniciativa pro učitele tance, především pro ty, kteří pracují v menších centrech v oboru organizací kulturních aktivit spojených se současným tancem, stimulující start spolupráce mezi tanečními centry

Mezinárodní setkání tanečních divadel