malá inventura  |  development of new art
 

Setkávání současného tance SE.S.TA, CZ

 
země:Česká republika
kategorie:taneční
odkaz:http://www.se-s-ta.cz/
 

SE.S.TA je občanským sdružením, které existuje od roku 1999, nejdříve pod názvem Česko-francouzské setkávání současného tance /ČFSST/, od roku 2002 již jako Setkávání současného tance.

Cílem „Setkávání současného tance“ je vytvořit rámec pro další vzdělávání tanečních profesionálů a umožnit jim těžit ze setkání s umělci z jiných zemí a mezinárodních výměn, jak je to běžné v zemích s rozvinutou taneční scénou.

Naděje, jež slibuje nová generace českých umělců, nemůže zakrýt potíže, kterým jsou vystaveni při tréninku, změnách nebo vývoji v jejich životě profesionálních tanečníků, tanečních pedagogů nebo choreografů.

SE.S.TA se opírá o zkušenosti Francie, ale samozřejmě nikoli pouze této země, v oblasti celoživotního vzdělávání. Mladým českým profesionálům by ráda poskytla nezbytné zázemí pro pokračování bohatého a konstruktivního uměleckého hledání. Proto SE.S.TA zve významné osobnosti evropského současného tance, organizuje v Praze pravidelné taneční kursy, stáže se zahraničními pedagogy, iniciuje vznik představení i možnosti spolupráce se zahraničními choreografy a nadaným tanečníkům zprostředkovává stáže ve Francii.

nadine beaulieu