malá inventura  |  development of new art
 
 

město Opava, CZ

 
odkaz:http://www.opava-city.cz/
země:Česká republika
 

Město Opava organizuje každoročně mnoho kulturních akcí města, mezi nejvýznamnější patří především festivaly Bezručova Opava a Další břehy, dále pořádá Mezinárodní soutěž mladých varhaníků, abonentní koncerty vážné hudby, filmový klub náročného diváka, připravuje zajímavé umělecké projekty atd. Kulturní festival Bezručova Opava je již řadu let nejstarší a největší kulturní akcí regionu Opavska, která svým velkorysým pojetím, monotématickým zaměřením každého ročníku a objevnou dramaturgií získala v posledních letech celorepublikové renomé. Multižánrový festival Další břehy (divadlo, film, hudba a poezie), kde hlavním principem výběru programů je hledání inspirace, kreativita, hravost a hledání nových možností komunikace prostřednictvím umění, je zaměřen především na studenty středních a vysokých škol i všechny nonkonformně naladěné příznivce umění. Hlavním záměrem festivalových aktivit je nejen dovézt výborné umělce a představit pozoruhodné umělecké pořady, ale také v některých akcích probudit „domácí“ tvořivost a aktivitu i vznik nových uměleckých projektů a kreací.