malá inventura  |  development of new art
 
 

Tanec Praha, CZ

 
adresa:Husitská 24A/ 899, 130 00 Praha 3
prostor:divadlo Ponec, Praha, CZ
odkaz:http://www.tanecpraha.cz
země:Česká republika
 

Tanec Praha je nevládní neziskovou organizací – občanským sdružením, které vzniklo v roce 1991 s cílem rozvíjet a zkvalitňovat Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla TANEC PRAHA a zároveň napomáhat rozvoji moderní taneční tvorby v Čechách a jejímu mezinárodnímu uplatnění.

Hlavním posláním sdružení je pořádat každoročně Mezinárodní a národní festivaly taneční tvorby a pohybového divadla na co nejvyšší úrovni umělecké i organizační včetně programu doplňkového (semináře, praktické dílny, konference teoretiků a kritiků, apod.) a dále provozovat prostory určené k produkci, tvorbě a realizaci děl zejména z oblasti tanečního umění a dalších uměleckých oborů, které se vzájemně podporují a rozvíjejí.

Aktivity sdružení probíhají v několika liniích: Nejvýznamnější akcí zůstává festival TANEC PRAHA, který probíhá každým rokem v červnu. Důležitým posláním festivalu je inspirovat domácí umělce a popularizovat taneční umění v očích co nejširší laické veřejnosti. Nedílnou součástí festivalu jsou tvůrčí setkání zahraničních umělců s českou taneční obcí a diskuse se zástupci médií. Návštěvnost akce od poloviny 90. let výrazně stoupá a tak většina představení festivalu bývá vyprodána. Zájem veřejnosti i médií navazuje na vysoké uznání festivalu v zahraničí. Svědčí o něm řada pozitivních hodnocení i nejedno pozvání ředitelky festivalu do významných mezinárodních organizací a porot.

Tanec Praha je členem IETM (Informal European Theatre Meeting) a jeho ředitelka byla zvolena za členku Rady IETM, dále byla přizvána k reprezentaci ČR v mezinárodní jury Aerowaves (evropská choreografická soutěž), je partnerem projektu Trans Danse Europe, byla oslovena k revitalizaci Českého národního výboru pro tanec při UNESCO apod. Tanec Praha aktivně spolupracuje s uměleckými školami a rovněž renomovanými festivaly, jako jsou Pražské jaro či Zlatá Praha.

Druhou neméně podstatnou akcí, kterou pořádá občanské sdružení Tanec Praha, je Česká taneční platforma. Začala nenápadnou dubnovou přehlídkou české taneční tvorby v prostorách Duncan Centra, aby další 4 roky byla profilovou akcí města Hradec Králové s názvem „Entrée k Tanci“ a u příležitosti Plenárního zasedání IETM v dubnu 2000 v Praze se definitivně vrátila do našeho hlavního města s cílem využít prostor nejen Ponce ke každoroční prezentaci české taneční moderny zahraničním partnerům i domácímu publiku. Na České taneční platformě se v poslední době podílejí i divadlo Alfred ve dvoře, vedené uměleckým sdružením Motus, Divadlo Archa, NoD Roxy a další.

Nejmladší, ale o to zásadnější aktivitou sdružení, je provozování divadla Ponec. Jeho otevřením začal fungovat na naší divadelní mapě obsahově zcela nový druh prostoru. Jeho dramaturgie i provoz soustavně věnují pozornost soudobému tanci a tanečnímu divadlu a podporují veškeré inspirativní přesahy k jiným žánrům, alternativám a scénickým technologiím, jež současné umění generuje. Ponec je koncipován jako „stagiona“ s vlastnostmi tanečního sálu, a poskytuje tudíž zázemí pro tvorbu nových inscenací a čas i prostor k přípravě jednotlivých vystoupení. Jeho program počítá se vzdělávacími projekty, workshopy, je i místem odborných seminářů, konferencí a diskusí. Tedy zázemím umělců i odborníků a zřetelnou diváckou adresou zároveň.

Podstatnou součástí činnosti občanského sdružení Tanec Praha je podpora legislativních a navazujících organizačních změn a podmínek financování pro NNO (nevládní neziskové organizace) v ČR. Vedle dvou celostátních oborových konferencí pro oblast umění a kultury proto jeho ředitelka spoluzakládala VSNNOKU (Volné sdružení NNO v kultuře a umění) a aktivně pracovala v Radě pro NNO při Úřadu vlády ČR. V rámci svých možností zpřístupňuje Tanec Praha odborné veřejnosti svou videotéku a informační centrum.