malá inventura  |  development of new art
 
 

Spolek Richelieu, Praha, CZ

 
adresa:Jívenská 1065/10, Praha 4 - Michle, 140 00
odkaz:http://www.divadlo.cz/spolekrichelieu
země:Česká republika
 

Spolek Richelieu - Spolek posluchačů, absolventů a přátel DAMU je studentské sdružení, partner interdisciplinárních projektů na trhu neziskového sektoru.

Richelieu si klade za cíl podporovat mezioborové aktivity studentů i absolventů DAMU, v rámci kterých spolupracují se studenty jiných vysokých škol, motivovat k autorskému přístupu k tvorbě v otevřené občanské společnosti, otevírat prostor pro diskusi, reflexi a dokumentaci tvorby spolupracovat s dalšími nevládními neziskovými organizacemi u nás i v zahraničí a hledat možnosti efektivní spolupráce NNO se státními institucemi.

Spolek nabízí právní záštitu interdisciplinárním projektům a studijním stážím, dialog a reflexi při realizaci podporovaných a partnerských projektů a stáží, realizaci veřejných diskusí o podporovaných projektech a dále databázi kontaktů zveřejnění materiálů o projektu v rámci svých www stránek.