malá inventura  |  development of new art
 
 

Divadlo 29, Pardubice, CZ

 
adresa:Svaté Anežky České č.p. 29, Pardubice 530 02
prostor:Divadlo 29, Pardubice, CZ
odkaz:http://www.divadlo29.cz/
země:Česká republika
 

Divadlo 29 – městské centrum pro otevřenou kulturu je programově a organizačně nezávislé kulturní zařízení spadající pod městskou příspěvkovou organizaci Kulturní dům Dubina.
Od svého vzniku v roce 2002 se profiluje jako scéna, která uvádí a podporuje současné nekomerční umění napříč žánry. Program je sestaven z hudební linie, z linie zaměřené na prezentaci děl z oblasti nových médií, divadelní linie a nově i z linie pro prezentaci textu bez ohledu na druh, žánr a kontext, ve kterém je text použit. Součástí aktivit D29 je i produkční podpora a spolupráce na vzniku nových uměleckých děl, vytváření prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora kulturně-komunitní činnosti.
Za dobu své existence se Divadlo 29 etablovalo jako jediná podobně zaměřená scéna v regionu Východních Čech a je pořadatelem či spolupořadatelem několika kulturních akcí celorepublikového významu. S Divadlem 29 úzce spolupracuje občanské sdružení Terra Madoda.