malá inventura  |  development of new art
 
 

Asociace studentů a přátel Slezké univerzity Opava, CZ

 
adresa:Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava 1
odkaz:http://asociace.math.slu.cz/
země:Česká republika
 

Asociace studentů a přátel Slezské univerzity vznikla na podzim 1993 z iniciativy několika studentů jako vyústění snahy o koordinování studentského života a založení vlastního klubu. Od svého začátku byla otevřena nejen studentům, ale i pedagogům a formou mimořádného členství také kulturně založeným lidem mimo Slezskou univerzitu. Zásluhou města Opavy a také Slezské univerzity získala ASPSU v roce 1993 do užívání prostory pozdější čajovny Bludný kámen na Dolním náměstí, kde pořádala autorská čtení, výstavy zvláště v rámci cyklu Salon mladých tvůrců Opavska - mj. Jana Bindrová, Alfons "Fony" Essler, Milan Hlaveš) a poslechové a divadelní pořady. Studentský klub fungoval na zmíněném místě do léta 1995.

V roce 1995 vrátila ASPSU Opavě tradici studentských majálesů, které postupně přerostly v akci týdenní a dlouho neměly mezi majálesy na českých vysokých školách obdoby. Akce, která se koná zpravidla na přelomu dubna a května si vždy kladla za cíl být přehlídkou amatérských divadel, filmů, alternativní kultury a hudby. Za svou ji vzali zvláště opavští středoškoláci, kteří se každoročně v hojnější míře než univerzitní studenti zúčastňují přípravy majálesových průvodů a dalších akcí. Druhou tradicí, u jejíhož vzniku ASPSU stála, jsou univerzitní plesy, které se střídavě konaly v OKO Na Rybníčku (1998-99, 2002-dosud) či v hotelu Koruna (2000-2001). Stalo se pravidlem, že peníze z výtěžků těchto setkání učitelů, absolventů a studentů, putují na podporu výuky na SU (Fond rozvoje výuky na SU od roku 1998, pozastaven 2007). Další oblastí působnosti je spolupráce s o.s. Bludný kámen, a to zejména na festivalu Jazz and Hot Dance (1999-2004), který bylv uvedených letech kromě přehlídky tuzemských i zahraničních jazzových seskupení, také oslavou Dne boje za svobodu a demokracii. Druhým festivalem, na kterém ASPSU s BK spolupracuje, je Pohyb-Zvuk-Prostor (2000-2004), dramaturgicky vedený především Martinem Klimešem. Tato akce prezentuje nekomerční a experimentální divadelní hudební, výtvarnou a multimediální tvorbu na pomezí těchto žánrů. Z jiných, méně rozsáhlých akcí, zmiňme na závěr vydávání sborníků poezie a prózy Artemisia (8 čísel 2002-2007), divadelní tvorbu (Okno, ASSU, Kindrdril, J. B. MiKuNo, Okluzór, OKUF, Dojižděči aj.), taneční a poslechové pořady a pivní maraton.