malá inventura  |  development of new art

Institut umění

odkaz:http://www.culturenet.cz/
 


Institut umění (IU) byl založen k 1. lednu 2005 jako samostatné oddělení Divadelního ústavu. Od 10. dubna 2007 je součástí Institutu umění-Divadelního ústavu.   

Institut umění je informační, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast umění, a to především pro obory divadla, hudby, tance, vizuálního umění a literatury.

Cíle

 • přispívat k rozvoji a zvyšování celospolečenské prestiže umění
 • podporovat výměnu informací a zkušeností mezi jednotlivými uměleckými obory
 • poskytovat informační a poradenské služby pro státní a samosprávné orgány, veřejnoprávní a neziskové organizace a odbornou veřejnost
 • podněcovat účast českých organizací i jednotlivců v mezinárodních projektech a sítích
 • prezentovat a propagovat české umění v zahraničí
 • věnovat se vzdělávání umělců a kulturních pracovníků, zejména v oblasti managementu


Aktivity

 • spravuje komplexní česko-anglický kulturní portál, který poskytuje informace o aktuálních grantech, stipendiích, konferencích, příležitostech spolupráce, pracovních nabídkách, publikacích apod.; portál dále nabízí adresář kulturních subjektů, materiály ke kulturní politice a přehled o možnostech finanční podpory projektů
 • spravuje česko-anglický hudební portál Czech Music
 • poskytuje konzultace o koncipování a finanční podpoře uměleckých a kulturních projektů z domácích i
 • zahraničních programů a fondů (s důrazem na využití prostředků Evropské unie)
 • řeší vědeckovýzkumné projekty, především z oblasti kulturní politiky
 • realizuje program tvůrčích rezidencí pro různé umělecké obory (vizuální umění, literatura, performing arts…)


Součástí Institutu umění je sekretariát České hudební rady. Pro r. 2008 byl Institut umění jmenován Národním koordinačním místem pro Evropský rok mezikulturního dialogu 2008.

Vedoucí Institutu umění je Eva Žáková.