malá inventura  |  development of new art
 
 

Cizinci v Čechách, CZ

prezentace, mapování a podpora nekomerční tvorby v Čechách trvale či přechodně žijících umělců – příslušníků jiných národností.

 
rok vzniku:2002
kategorie:hudební, multimediální, pohybové divadlo
odkaz:http://http://www.divadlo29.cz/
 

Projekt Cizinci v Čechách realizuje Divadlo 29 od roku 2002. Cílem tohoto multižánrového projektu je soustavnější prezentace, mapování a podpora nekomerční tvorby v Čechách trvale či přechodně žijících umělců – příslušníků jiných národností. Projekt Cizinci v Čechách chce veřejnosti nabízet ucelenější pohled na působení této početné skupiny umělců a upozorňovat tak na výjimečné kvality jejich uměleckého přínosu pro domácí kulturní scénu. Důraz je kladen na moment dlouhodobé tvůrčí spolupráce těchto umělců s českými tvůrci a naopak. V neposlední řadě projekt poukazuje na multikulturalitu jako na fenomén, který se stává součástí (nejen) české kultury a společnosti.