malá inventura  |  development of new art
 
 

VIDĚNO JINAK

Jedná se o animační fotografický projekt, jehož cílem je osvobodit vnímání reality od rutinního, rigidního stereotypu.

 
kategorie:workshop

Projekt Nové sítě

 

Lektor: Mgr. Jiří Siostrzonek, PhD.

Projekt je určen lidem, kteří chtějí vnímat okolní svět jinak, nově interpretovat události, setkání, krajinu, město, symboly atd. Výsledkem projektu bude (možná) svěžest pohledu na okolní svět, poetický a subjektivně interpretační přístup ke každodenní realitě. 

Projekt bude mít tři části.  V první části budou účastníci zapojeni do dialogu o vizualitě, o čtení obrazů, o aplikaci vizuální sociologie, o klamech, stereotypech, předsudcích, prožívání atd. Prostřednictvím projekcí fotografií (krajina, město, zátiší, obřady, všednost, objekty, architektura, společenské události, portréty) a jejich společné interpretace budou účastníci motivováni ke kreativnímu vnímání reality v její mnohovýznamové a poetické podobě. Ve druhé části se účastníci zúčastní praktické dokumentace všeho, co je subjektivně zaujme ve zvoleném prostoru (městská čtvrť, ulice, proluky, hospody, struktury chodníků, zdí, vizuální symboly, tajné kódy komunikace subkultur atd.). Mohou pracovat sami, ve dvojicích ve vymezeném prostoru a čase. Budou se věnovat tomu, čeho si jinak nevšímají, co přehlížejí, čemu nepřikládají význam. Nezáleží na estetické kvalitě snímků, ale na obsahu obrazů a sdílených významů V třetí části se uskuteční projekce jednotlivých účastníků akce s animací názorů, pohledů, komentářem, diskuzí, subjektivními interpretacemi zachycených událostí, objektů, prostředí. 

Technické požadavky: Místnost pro projekci (v té se bude odehrávat první a třetí část projektu), zatemnění, plátno – bílá plocha, dataprojektor, notebook, digitální fotoaparát, případně mobil s fotoaparátem by si mohli účastnici zajistit sami, technik pro obsluhu projekce. Druhá část projektu se může odehrávat kdekoliv.  

Mgr. Jiří Siostrzonek, PhD. je pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, přednáší na polských univerzitách. Soustavně se věnuje se animaci kultury, vizuální sociologii, výtvarnému umění, prožitkové psychologii.Autor publikace Animace kultury (polské inspirace), jediné publikace,která se na českém území věnuje fenoménu animace kultury.