malá inventura  |  development of new art
 
 

Kreativní práce s divadelní technikou

 
kategorie:workshop

Projekt Nové sítě

 

Workshop vedou členové  Institutu světelného designu

Workshop je určen široké skupině profesionálů v oboru performativního a prezentačního designu: scénografům, režisérům, choreografům a tanečníkům, osvětlovačům, zvukařům, produkčním ap. Variabilita workshopu závisí na požadavcích a zkušenostech účastníků.

Základní modul Základy světelného designu - kreativního zacházení s dostupnou osvětlovací (zvukovou, projekční) technikou.

Tento základní dvoudenní workshop postupuje od úvodních témat (technika), přes postup a organizaci práce s technikou (technická produkce), ke kreativní práci se standardní/ dostupnou technikou (praktická cvičení se zadáním). Workshop je možné přizpůsobit podle zadání na práci se světelnou, zvukovou nebo videotechnikou, je možné zúžit téma, rozšířit časový rozsah workshopu, zaměřit se na publikum laické či odborné, soustředit jej na praxi či vést v rovině teoretické apod.

Cílem workshopu je představit potenciál světelného designu jako emotivní i estetické složky konkrétní (divadelní) formy a přiblížit účastníkům možnosti tvůrčí práce.
Workshop je veden dvojicí lektorů, probíhá v divadelním prostoru, pracuje s dostupnou technikou.

Modul pro pokročilé První část workshopu se věnuje problematice světelných zdrojů a jejich specifik (vlastnosti, zapojení, bezpečnost), a poskytuje minimum k technicko-produkčním souvislostem (rozpočty, harmonogramy, organizace, logistika, podpůrné informace / cca 1 hodina). Odpolední část prvního dne prakticky uvozuje tvorbu světelné složky představení (pozice, úhly světelných zdrojů) - demonstrace a experimentování s technikou v prostoru.

Těžištěm druhého dne workshopu je kreativní zacházení se standardní technikou – seminář o světle coby matérii, scénografické formální složce představení (specifika činohry, tance, alternativy, koncertu), dramaturgickém souladu s režií a scénografií, poté následuje praktické cvičení s konkrétním zadáním či názornými demonstracemi a jejich analýzou.   

Institut světelného designu vznikl v r. 2008 jako platforma pro vzdělávání, komunikaci a podporu oboru světelný design v ČR. Lektory workshopu jsou profesionálové v oboru světelného designu se zkušenostmi z domácí i zahraniční scény a lektorským vedením podobných workshopů v rámci vzdělávacího programu Institutu světelného designu (např. Jan Beneš, Jan Komárek, Vladimír Burian, David Vrbík, Jakub Hybler, Tomáš Procházka, Jan Dörner, Jakub Špalek, František Fabián, Lukáš Valiska ad.)

www.svetelnydesign.cz

kreativní práce s divadelní technikou