malá inventura  |  development of new art
 

Kulturní centrum Zahrada, Praha, CZ

Malenická 1784, 148 00 Praha 1

 
odkaz:http://www.kczahrada.cz
 

Kulturní Centrum Zahrada do poloviny roku 2007 fungovalo jako příspěvková organizace Městské části Praha 11, od srpna roku 2007 je spravuje obecně prospěšná společnost Kulturní Jižní Město, kterou Městská část založila. KC Zahrada je jedním ze tří středisek o. p. s.

Část programu, především aktivity ve veřejném prostoru, rezidence a vlastní produkce pak realizuje o. p. s. Zahrada založená v roce 2007 Davidem Kašparem, Jiřím Sulženkem a Marií Zemanovou, kteří se zároveň podílí i na řízení KC Zahrada. Ředitelka Eliška Vinařová je zaměstancem o. p. s. Kulturní Jižní Město. Tým vedení je složený z absolventů Katedry produkce DAMU (Divadelní Fakulta Akademie Múzických Umění). Všichni čtyři hlavní organizátoři mají za sebou spolupráci s Divadlem Archa (David Kašpar a Marie Zemanová spolupracovali na projektech s uprchlíky, Jiří Sulženko čtyři roky jako produkční, PR a marketing a Eliška Vinařová jako produkční). Eliška Vinařová je navíc ředitelkou festivalu nového cirkusu Letní Letná. Po zrušení příspěvkové organizace byl vybrán zmíněný současný tým s projektem, který zásadně změnil filosofiifungovánímísta.Základní snahou je kulturní centrum oživit, vytvořit v něm produkční zázemí pro vlastní projekty, navázat spolupráci se zahraničními partnery, poskytovat rezidence domácím i zahraničním umělcům a změnit stereotypní vnímání periferie jako divácky i umělecky neživého místa.

Program KC Zahrada má čtyři hlavní sekce: „večerní program“, který zahrnuje divadlo, tanec, koncerty a kino; „program pro děti“, který naplňují dětská divadelní představení a tvůrčí dílny; „workshopy“, které zahrnují jednak klasické kroužky a dílny a jednak workshopy streetartových disciplín jako je žonglování, graffiti,beatboxabreakdance;„akce“,čímžserozumíjednorázovéakce především ve veřejném prostoru, které se snaží navázat kontakt s veřejností a zapojit ji do akce. To mohou být jednak tradičněji pojaté akce jako Mikulášský nebo Masopustní průvod, ale také festival streetartu nebo legální graffitiatd.

 

Technické vybavení

www.kczahrada.cz
zahrada mix