malá inventura  |  development of new art
 

Tramtarie, Olomouc, CZ

Hynaisova 11, 772 00 Olomouc

 
odkaz:http://www.divadlotramtarie.cz
 

Na jaře roku 2004 začal kolektiv studentů brněnské JAMU (Janáčkova akademie múzických umění) vytvářet projekt využití stávajících prostor Moravského divadla Olomouc v Hodolanech. Rok nevyužívaný prostor bývalého Hořícího domu (Studio Hořící žirafy Davida Drábka) byl přejmenován na divadlo Tramtarie a v období od září do prosince roku 2004 uskutečnilo zmíněné seskupení část ze svých záměrů o vytvoření multikulturního centra a alternativní divadelní scény v Olomouci. Po odchodu původního uměleckého kolektivu zpět do Brna v prosinci roku 2004 převzal prostory hodolanského divadla nový tvůrčí tým složený ze studentů a absolventů UP (Univerzita Palackého) Olomouc, VOŠH (Vyšší odborná škola herecká) Zlín a JAMU Brno, který pokračoval v realizaci původního záměru vytvoření přirozeného alternativního multikulturního prostoru. Vzhledem k vysokým finančnímnákladůmnaprovozmultikulturníhocentraa nevyhovujícím podmínkám pro uměleckou činnost bylo rozhodnuto o přesunu do Divadla hudby Olomouc (září 2005). Během roku 2006 se v divadle Tramtarie ustálil stálý umělecký tým, jenž má za cíl vytvořit v Olomouci mladou scénu, která bude dramaturgicky a generačně vytvářet alternativu k programu a cílové skupině Moravského divadla Olomouc.

Divadlo Tramtarie je nezávislým divadlem. Jeho cílem je podporovat a rozvíjet kulturní prostředí v Olomouci a Olomouckém kraji, čehož dosahuje vlastní uměleckou činností i spoluprací s obdobně zaměřenými divadly a organizacemi v Česke republice i zahraničí. Provozuje stálý divadelní soubor, který se zaměřuje na autorskou dramaturgii, současné autory či moderní zpracovávání klasických titulů. Důležitou dramaturgickou linií je uvádění pohádek pro rodiče s dětmi. Během divadelní sezóny je pravidelně uváděno šest vlastních premiér. Kromě vlastního divadelního repertoáru pořádá Divadlo Tramtarie hudební akce, poskytuje prostor pro výstavy mladých umělců, umožňuje hostování jiných divadelních souborů z Česke republiky i zahraničí. Podporuje konání divadelních, filmových,hudebních,uměleckýchavzdělávacíchakcí.Svoučinností vytváří kulturní a sociální prostor pro širokou vrstvu obyvatel, včetně olomouckých vysokoškolských a středoškolských studentů.

 

Technické vybavení

www.divadlotramtarie.cz