malá inventura  |  development of new art
 

Palác Akropolis, Praha, CZ

Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3

 
odkaz:http://www.palacakropolis.cz
 

Art Frame Palác Akropolis, s. r. o., která provozuje Palác Akropolis, byla založena v roce 2004, pro větší transparentnost hospodaření. Od ledna roku 2005 zajišťuje kulturní programy v prostorách Paláce Akropolis. Do té doby stejnou činnost vykonávala společnost Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis a. s. Produkční tým v obou společnostech je až na výjimky stejný. Palác Akropolis se zaměřuje především na koncertní vystoupení a divadlo. Okrajově prezentuje také filmy,literaturuapořádáworkshopy.

V oblasti performativního umění se Palác Akropolis na sklonku 90. let stal na dva roky domovskou scénou jedné z mladých talentovaných skupin – divadla M. U. T. i jako jedni z prvních v Česku uváděli tzv. coolness dramatiku. Zároveň skupina vytvářela celou divadelní dramaturgii Paláce Akropolis.

V současné době tvoří divadlo přibližně třetinu z programové nabídky velkého sálu. Od roku 2005 jsou tato představení uváděna pod hlavičkou „dVA“ (divadlo v Akropolis). Cílem dVA je představovat soubory a jednotlivce, jejichž tvorba nezapadá do dramaturgie klasičtějších divadel a je běžně nazývána jako „alternativní“, protože hledá nové směry, nové způsoby vyjádření. Prostor je dán i amatérským souborům a v neposlední řadě i etablovaným zahraničním a českým umělcům.

 

Technické vybavení

http://www.palacakropolis.cz