malá inventura  |  development of new art
 

Gardzienice - Centrum divadelních aktivit, Lublin, PL

ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin

 
odkaz:http://www.gardzienice.art.pl
 

Divadlo vzniklo v roce 1977 a svou činnost zahájilo jako sdružení (v souladu s dekretem prezidenta Polské republiky z roku 1932). V roce 1990 se Ośrodek Praktyk Teatralnych (Sdružení divadelní činnosti) „Gardzienice“ získalo oficiálníhostatutustátníkulturníinstituce.Soubor,jehož zakladatelem a vůdčí osobností je Włodzimierz Staniewski, má autorský charakter. Prvních několik let svého působení mohlo divadlo přežít jen díky finančnímpříspěvkůmsvýchčlenůapomoci spřízněných osob a institucí. Jeho útočištěm se stala zchátralá ariánská kaple ve vesnici Gardzienice nedaleko Lublinu. Zpočátku se náplní divadelní činnosti staly Výpravy a Shromáždění, jež byly organizovány mnoha místech v okolí. Tvorbu souboru začaly brzy charakterizovat dobře rozpoznatelné rysy, zvláště pak soustředění na důsledné studium starobylých hudebních tradic, intenzivních pohybových a hlasových technik, tendence k vytváření divadelních představení v přirozeném prostředí a rovněž důraz kladený na principy vzájemnosti a muzikálnosti. Divadlo „Gardzienice“ je jedním z nejproslulejších experimentálních divadel na světě a režisérem veškerých jeho inscenací je Włodzimierz Staniewski.

Inscenace byly ovlivněny proměnou inspirací, konkrétně pak tradiční kulturou polského pohraničí v představení Spektakl Wieczorny (Večerní představení, 1977) a Gusła (1981), pravoslavnou vírou v Żywot protopopa Awwakuma (Životě protopopa Avvakuma, 1983) a evropskými dějinami středověku v Carmině Buraně (1990). Během posledních let se tvorba souboru zaměřuje na motivy antického Řecka jako na zdroj evropské kultury. Do tohoto období spadá vznik následujících inscenací: Metamorfozy (Metamorfózy, 1997), Elektra (2004) a IfigenievAulidě(2007). Zmíněná díla se snaží zkoumat dávno zapomenuté herecké techniky, a čerpají podněty jak ze stávajících ikonografickýchaliterárníchzdrojů,takiz hudebníchpamátekantickéhoŘecka.Vprinciputaktento přístup vede ke vzkříšení tragédie z ducha hudby.

 

Technické vybavení

www.gardzienice.art.pl