malá inventura  |  development of new art
 

Divadelní centrum Kana, Szczecin, PL

pl. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin

 
odkaz:http://www.kana.art.pl
 

Ośrodek Teatralny Kana (Divadelní centrum Kana), jež má od roku 2007 statut kulturní instituce, rozvíjí svou činnost pod záštitou města Štětína a maršálka Západopomořanského vojvodství. Centrum je pokračovatelem Divadla Kana založeného v roce 1979 a Sdružení Divadlo Kana, jež vzniklo v roce 1991 a v současnosti plní podpůrnou funkci pro aktivity organizace. Zakladatelem Divadla Kana a současně autorem textů, výpravy a režie veškerých inscenací byl Zygmunt Duczyński. Soubor vznikl jako studentské divadlo, ale postupem času umělecky čím dál více vyzrával a zároveň se organizačně osamostatňoval. Zlomový význam pro tvorbu divadla přinesly dvě inscenace na motivy děl Venedikta Jerofjeva Moskva-Petušky (1989) a Noc (1993), s nimž divadlo celkem třikrát hostovalo na světoznámém uměleckém festivalu v Edinburghu. V roce 1994 tam inscenace Noc získala ocenění First Fringe a Critics Award a v následujícím roce se soubor dokonce stal čestným hostem festivalu. S inscenacemi inspirovanými motivy Jerofjevových děl soubor rovněž hostoval mj. v Moskvě, Amsterodamu, Berlíně, Los Angeles, Nitře a v Londýně. Mezi další zásadní počiny divadla Kana lze zařadit inscenace Spektakl (Představení, 1979), Abbadon (1981), Księga o życiu i śmierci i twórczości Osipa Mandelsztama (Kniha o životě, smrti a díle Osipa Mandelštama, 1982), Krótka historia Europy (Stručné dějiny Evropy, 1983), Droga (Cesta, 1984), Czarne światła (Černá světla, 1985), Bezsenność (Nespavost, 1987), Szlifierzenocnychdiamentów(Brusiči nočních démantů, 1996), Já, Heinrich Bilke (2000), J. P. odkrywa Amerykę (J. P. objevuje Ameriku, 2000), Rajski Ptak (Rajské ptáče, 2000), Miłość Fedry (Faidřina láska, 2002), Widmokrąg (Obzor, 2003, 2004) a Geist (2007). Divadlo absolvovalo bezpočet vystoupení ve všech větších polských městech a hostovalo na významných festivalech alternativního divadla i v rámci řady dalších uměleckých přehlídek (mj. Mezinárodní divadelní festival Malta v Poznani, Dny současného umění v Białymstoku, Divadelní Reminiscence v Krakově, Divadelní konfrontace v Lublinu ad.). V roce 1995 udělil primátor Štětína Duczyńskému a Divadlu Kana na výraz ocenění dlouholetých uměleckých zásluh a aktivit obohacujících kulturní život ve městě Uměleckou cenu města Štětína.

 

Technické vybavení

www.kana.art.pl