malá inventura  |  development of new art
 

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wroclaw, PL

Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław

 
odkaz:http://www.grotowski-institute.art.pl
 

Institut Jerzyho Grotowského je kulturní instituce, která působí pod patronátem Města Vratislavi. Věnuje se plnění uměleckých a badatelských záměrů, jejichž cílem je přinášet odpovědi na otázky a výzvy obsažené v tvůrčí praxi Jerzyho Grotowského. Institut vzniknul jako pokračovatel výzkumného centra tvorby Jerzyho Grotowského a divadelně-kulturních otázek, které od doby svého vzniku v roce 1989 sídlilo v prostorách divadla Teatr Laboratorium (Divadlo Laboratoř) na Staroměstském náměstí ve Vratislavi a v Brzezince nedaleko města Oleśnica. Institut je přímým a jediným pokračovatelem centra a zachovává si charakter pracoviště, jehož cílem je uskutečňovat programové cíle v oblasti kultury, umění a vzdělávání. Změna názvu a statutu pracoviště, která proběhla dne 28. prosince 2006, je spojena s rozšířením a rozvojem aktivit původního výzkumného centra. Institut navazuje na jeho programovou linii, přičemž klade intenzivnější důraz především na cíle v oblasti vzdělávání, propagace a publikační činnosti. Přitom je nezbytné klást shodný důraz na veškeré oblasti kulturního a trůrčiho života, neboť právě prostřednictvím intenzivnějšího příklonu směrem ke vzdělávání a podněcování uměleckých aktivit mládeže si může Institut uchovat charakter vitálního prostoru, který iniciuje a stimuluje rozvoj nové generace kulturních lidí. Institut je osobitým nástrojem, který umožňuje utvářet sebe sama a sám za sebe za sebe tvořit.

V současnosti se zde rozvíjí pět programových linií: „Grotowski: problémy a úkoly”, „Východní linie”, „Po stopách divadla a kultury”, „Italské stopy” a „Techniky práce se zdroji – zdroje technik”. Úkoly, jež jsou plněny v rámci zmíněných linií, se projevují různými formami – zasahují jak do sféry workshopů (Ateliéry, přednášky a setkání, umělecké výměny) a výzkumné činnosti (konference a teoretické semináře), tak do prezentačních aktivit (ukázky z představení, koncerty, výstavy, filmovéprojekce).Tytoprogramovélinienavícnalézajísvédalšíuplatněnívpublikačníčinnosti a ve vzdělávacích a propagačních aktivitách.

 

Technické vybavení

www.grotowski-institute.art.pl