malá inventura  |  development of new art
 

Jiráskovy sady, Hradec Králové, CZ

Jiraskovy sady, Hradec Králové

 
odkaz:http://www.pocoapoco.cz
 

Občanské sdružení POCO A POCO ANIMATO chce
ve spolupráci s centry typu pardubického Divadla 29
či pražského divadla Alfréd ve dvoře nabídnout pravidelné umělecké a kulturní vyžití mladým obyvatelům Hradce Králové, a to žánry, které ve městě dosud chybí.
    Jde o amatérské a profesionální autorské i alterna-
tivní divadlo, koncerty, výstavy, workshopy, projekce, performance a poslechové večery osobností, hudby a poezie. I když se podobné projekty v Hradci Králové občas objevují, jsou spíše jednorázové. Proto je chceme soustředit na jedno místo a dát jim pravidelnost.
    Poco a poco animato v letech 2005-2006 uspořádalo řadu kulturních akcí v Centru mladých v Malšovicích.
Od roku 2007 se chystá pokračovat v realizaci projektů ve studiu Amátka na Malém náměstí. Chceme zejména mladé diváky, ale i ostatní širokou veřejnost seznámit
s výraznými směry současné kultury, aktivně je zapojit
do umělecké tvorby formou workshopů i připomenout kvalitu menšinových žánrů, o které - jak ukazuje třeba open program festivalu Divadlo evropských regionů či přehlídka Velká inventura - je ve městě velký zájem, ale během roku se v Hradci Králové téměř neobjevují

 

Technické vybavení

www.pocoapoco.cz