malá inventura  |  development of new art
 

divadlo Ponec, Praha, CZ

Husitská 24A/ 899, 130 00 Praha 3

 
odkaz:http://www.divadloponec.cz/
projekty:100 WOUNDED TEARS, CZ
HIDDEN LANDSCAPE, CZ
Holdin´ Fast, CZ
IN - FINITO, CZ
MILUJ MĚ
ORCHESTRON
Pohádka po kapkách
Portrét
 

Divadlo Ponec provozuje občanské sdružení Tanec Praha za finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 3.

Ponec je otevřeným prostorem pro nezávislou uměleckou tvorbu zaměřenou prioritně na současný tanec a pohybové divadlo. Flexibilně reaguje na nové trendy v oblasti živého umění s prioritním zaměřením právě na soudobý tanec a veškeré žánry s ním související.

Má za cíl poskytovat vybraným umělcům maximálně kvalitní zázemí pro realizaci jejich projektů. Při stavbě dramaturgie vychází divadlo z několika aspektů. Na jedné straně je důležitým partnerem pro velkou část domácích tvůrců, kterým poskytuje možnost seberealizace při prezentaci vlastních projektů. Supluje do jisté míry malé (respektive žádné) institucionální zázemí tvůrčích skupin současného tance a snaží se choreografům nahradit chybějící profesionální zázemí, které je tak důležité pro kvalitní práci v kterémkoliv oboru. Z těchto choreografů a tanečníků se rekrutuje otevřená skupina, jejíž jednotliví na sobě nezávislí umělci s Poncem intenzivně spolupracují a v divadle působí v rámci jeho profilové dramaturgie. Na druhé straně se intenzivně stará o navazování spolupráce se zahraničními umělci a institucemi, iniciuje vznik koprodukcí, rezidencí zahraničních umělců a stipendijních pobytů českých umělců za hranicemi ČR.

Otevřením divadla Ponec začal fungovat na naší divadelní mapě obsahově zcela nový druh prostoru. Jeho dramaturgie i provoz soustavně věnuje pozornost soudobému tanci a tanečnímu divadlu a podporuje všechny inspirativní přesahy k jiným žánrům, alternativám a scénickým technologiím, jež současné umění generuje.

V Ponci najdete umělce létající, padající, visící, umělkyně na hlavách, na zádech, na rukách, na špičkách, to všechno v piškotech i naboso a hlavně v neustálém pohybu, který často připomíná tanec.

Ponec je koncipován jako prostor s vlastnostmi tanečního sálu, a poskytuje tudíž zázemí pro tvorbu nových inscenací a čas i prostor k přípravě jednotlivých vystoupení. Jeho program počítá se vzdělávacími projekty, workshopy, je i místem odborných seminářů, konferencí a diskusí. Tedy zázemím umělců i odborníků a zřetelnou diváckou adresou zároveň.

 

Technické vybavení

Variabilní prostor divadla Ponec nabízí kompletní technické i společenské zázemí. Sál o rozměru 12m x 22m je nadstandardně ozvučen a disponuje moderním světelným parkem. Vstupní část divadla tvoří foyer (přízemí) a divadelní bar (patro).

Pro akce vyžadující úzký kontakt diváka s účinkujícími nabízí sál kapacitu divácké tribuny s výraznou elevací (40 cm každý stupeň) až pro 110 osob, pohodlně se však v kukátkově řešeném hledišti usadí i 170 diváků. Při jiném uspořádání prostoru (aréna, U, L apod.) lze kapacitu navýšit až na 200 míst.

Sál je klimatizován, je vybaven kvalitní taneční odpruženou podlahou (12m x 16m), baletizolem (taneční koberec) černé, bílé a šedé barvy, černými sametovými výkryty včetně černého a bílého horizontu (možno doplnit bílými bočními výkryty).

Pro potřebu videoprojekcí je k dispozici projekční plátno a projektor s výkonem 5500 ANSI. Světelná kapacita divadla čítá 72 okruhů a k užití je minimálně 120 světelných aparátů. Ozvučení je plně profesionální včetně doplňků např. pro koncertní produkce.

Foyer v přízemí divadla je vybaveno šatnou pro veřejnost, cocktailovými stoly a pulty k servírování nápojů. V 1. patře foyer je bar s kompletním zázemím a 55 místy k sezení.

Šatny pro účinkující jsou za hlavním sálem a mají vlastní hygienické zázemí.

Obslužnost prostoru je vynikající, neboť zásobovací vozy mohou najet až k vratům bezprostředně vedoucím do sálu. Ponec přímo nesousedí s obydlenými budovami, proto není časově omezen "hlasitější" program produkcí.

Ponec, PrahaPonec, PrahaPonec, Praha