malá inventura  |  development of new art
 
 

Conversation on Melodrama Mexicano, CZ

 
rok vzniku:2008
prostor:ROXY/NOD, Praha, CZ
země:Česká republika
kategorie:taneční, multimediální
tým:Bouzková Dora (účinkující)
Maldonado/Badlygifted Cristina (účinkující, koncept, video)
Pradzinska Barbara (účinkující)
Sedlák Patrik (světelný design)
 

Toto sólové vystoupení využívá stereotypů, s jejichž pomocí hovoří o intenzitě emocí v mexické kultuře. Spíše než o kritiku nebo satiru jde o prosté předvedení mechanismů, které se v této kultuře stávají jakousi “rozbuškou” pro vinu, lásku, hněv, pomstu, touhu, moc, vášeň, štěstí a mačismus.

Tanec, video, vizuální divadlo a především rozhovor s publikem slouží jako prostředky k vysvětlení, jaké to je, když člověk cítí jako Mexičan. Představení probíhá formou důvěrného rozhovoru, při němž dochází k přímé komunikaci s publikem a kdy se intimní informace stávají společně sdílenými s tím, jak se soukromé stává veřejným.

Divák je seznamován s jakýmsi lexikonem mexického melodramatu prezentovaným s pomocí úryvků z klasických mexických filmů a obrazového deníku umělkyně, které vyvolávají osobní i obecné otázky o faktu citů a pocitů.

Většina z nás se bojí citů a dokonce i v přepjaté latinskoamerické kultuře lidé vždy raději skrývají své skutečné emoce za celou plejádu melodramatických masek, než aby odhalili opravdové osobní city.

V tomto představení se pokouším najít kořeny svého vlastního melodramatu v mexické kultuře. Nejde o nějaké schvalování nebo kritizování, jde o prozkoumání emocionálního dědictví, aby bylo možné odlišit vlastní city a pocity od společensky získaných citů a pocitů, kterým jsem se učila už od dětství.

Kontakt: baconmaldonado@yahoo.com.mx

Conversation on Melodrama MexicanoConversation on Melodrama MexicanoConversation on Melodrama MexicanoConversation on Melodrama MexicanoConversation on Melodrama MexicanoConversation on Melodrama Mexicano